Uluslararası Girişimcilik Merkezi (UGM) Projesi | Türkiye Vodafone Vakfı - Resmi İnternet Sitesi

Vodafone FikirÇarkı Girişimcilik Programı


Vodafone FikirÇarkı her aşamadaki dijital projeleri desteklemektedir. Ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik etme hedefimiz doğrultusunda, Türkiye’deki girişimcilerin dijital fikirlerini duymak, toplamak ve desteklemek amacıyla yenilikçi girişimcilik ekosistemi Vodafone FikirÇarkı’nı oluşturduk. Türkiye Vodafone Vakfı, UGM ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Business Angels’ın (BUBA) katkılarıyla oluşturulan program Kasım 2014’te hayata geçti.

FikirÇarkı; girişimcilere sermaye, zaman, bilgi ve network sağlamanın yanı sıra sisteme bir girişimci gözüyle bakarak yenilikçi çözümler üzerine odaklanan bir girişim programıdır. Program, fikir aşamasından büyüme aşamalarına kadar her etapta girişimcilere gelişim aşamalarına paralel ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaktadır. İlk etapta, fikircarki.vodafone.com.tr adresinden fikirleri toplanır. İkinci etapta, başvurular mevzuata uygunsa ve doğrulanabilir bilgiler ile oluşturulmuşsa, Vodafone yetkililerinin, stratejik ortakların ve sektör tecrübesine sahip mentörlerin oluşturduğu izleme komitelerinde objektif olarak değerlendirilir. Bir girişimin Vodafone FikirÇarkı portföyüne alınması için fikrin özgünlüğü, teknolojik düzeyi, uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği yenilikçi potansiyeli ve başvuran kişi veya ekibin bu fikri hayata geçirebilme uygunluğu önemlidir. Üçüncü adımda, bir taraftan UGM kanalıyla düzenlenen e-eğitim ve mentorluk faaliyetleriyle potansiyel girişimcileri eğitilirken diğer taraftan BUBA ve UGM kanalıyla “tohumlama” yaparak, girişimcilere mentorluk, kuluçka merkezi, teknik destek ve başlangıç sermayesi sağlanır. Dördüncü etapta, yine aynı proje ortaklarıyla, şirketleşmenin gerçekleşmesi için gerekli altyapı kapsamında mentorluk, kuluçka merkezi, geliştirme, ayrıntılı teknik değerlendirme ve fonlama sağlanmaktadır. Son etapta ise bir önceki aşamada alınan desteklerle belli bir seviyeye gelen girişimler Vodafone’un yatırımcı ekosistemiyle buluşturulmaktadır.

Vodafone FikirÇarkı Girişimcilik Programı ile hayata geçirilmesine karar verilen dijital projeler için yılda toplam beş milyon TL’lik maddi destek sağlanması hedeflenmektedir. Fon almaya hak kazanacak fikirlerden birinin de “sosyal girişimcilik fikri” olacağı Vodafone FikirÇarkı'nın Vodafone dışındaki yatırımcı portföyünün de katkılarının eklenmesiyle, öncelikle Hero olarak belirlenen projeler olmak üzere tüm başarılı girişimcilere daha büyük bir maddi destek verilmesi mümkün olacaktır.

Rakamlarla Fikir Çarkı (Kasım 2014 – Şubat 2015)
235 proje ön değerlendirme komitesinden geçti.
18 projeye direk destek sağlandı.
45 melek yatırımcı programa üye oldu.
3 proje Londra merkezli olarak kuruldu.
1 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldı.

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için; fikircarki.vodafone.com.tr

Uluslararası Girişimcilik Merkezi (UGM) Projesi


Uluslararası Girişimcilik Merkezi (UGM) T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı ortaklığında TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde toplumsal kalkınma sosyal ve ekonomik düzeyde katma değer sağlamak hedefiyle hayata geçti.

UGM, girişimcilik ekosistemindeki teknoloji şirketleri, kamu kurumları, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri, inisiyatifler olmak üzere yedi coğrafi bölgeyi kapsayan 100’ü aşkın etkin paydaş ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu doğrultuda:

• UGM, Türkiye genelinde yenilikçi, yaratıcı, sorumlu, kapsayıcı girişimlerin ve yeşil işlerin geliştirilmesi amacıyla girişimcilik algısının yapılandırılması ve girişimcilik kültürünün oluşması hedefiyle Global Girişimcilik Haftası’nın eş koordinatörlüğünü yürütmekte ve haftanın, büyükşehirlerin yanı sıra Türkiye genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasını desteklemektedir.

• Algı gelişiminin yanı sıra yenilikçi ve yaratıcı insan kaynağının geliştirilmesini desteklemek amacıyla Fikir Üretme Kampları, Startup Weekend adlı Girişimcilik Kampları ve hekatonlar gibi pratiğe dayalı öğrenme yöntemleri ile girişimci adaylarının problemi algılama, takım çalışması, yenilikçi iş fikri üretme, iş modeli geliştirme, prototip üretme ve sunum becerilerini geliştirmektedir.

• 150 ülkede eş zamanlı olarak kutlanan Global Girişimcilik Haftasının en büyük etkinliği olan g3 Forum’un düzenlenmesine destek vermektedir.

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Microsoft ve UNDP ortaklığında hayata geçirilen Geleceğini Tasarla Projesi işbirliğinde, Viveka ve birçok yerel ortağın desteği ile 28 Şubat-2 Mart 2014 tarihlerinde Karadeniz bölgesine yönelik Samsun’da, 25-27 Nisan tarihlerinde Akdeniz bölgesine yönelik Antalya’da “Startup Weekend” etkinlikleri gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra kadın kotasının önceliklendirildiği Startup Weekend Women etkinliği 2-4 Mayıs tarihlerinde ilk kez Türkiye’de Ankara’da düzenlendi. Genç girişimcilerin ve girişimci adayı gençlerin 54 saat boyunca hızlandırılmış bir simülasyonla iş fikirlerinin temellerini atmalarını sağlayan Startup Weekend etkinliklerinde 145 genç, 23 mentorün desteğiyle 20 iş modeli üretti.

Ayrıca erken aşama girişimlerin mentorluk mekanizması ile de desteklenmesi ve potansiyel girişimcilerin hem Türkiye hem de farklı coğrafyalardaki yatırımcılar ile buluşmasını sağlanmaktadır. Yabancı girişimci ve yatırımcıların, Türkiye girişimcilik ekosistemine katılımını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye kültürel ve ekonomik yapısının ve girişimci ekosisteminin aktarıldığı Turkey Startup Wiki sayfası oluşturuldu.

Daha fazla bilgi için http://www.worldstartupwiki.org/page/Turkey ve http://www.uluslararasigirisimcilikmerkezi.org