Vakıf Kurallarımız ve Prensiplerimiz | Türkiye Vodafone Vakfı - Resmi İnternet Sitesi

Vakıf Kurallarımız ve Prensiplerimiz

Dünyadaki tüm Vodafone Vakıfları aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadır:

1. Vodafone Grup Vakfı’nın yardım amaçlı bağış/desteğin tüm Grup’ta tutarlı ve şeffaf bir biçimde idare edilmesi kapsamında Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin Mayıs 2007’de kurduğu Türkiye Vodafone Vakfı’nın öncelikli sosyal yatırım alanları eğitim, kadın ve engelli olarak belirlenmiştir.

2. Türkiye Vodafone Vakfı’nın , gayesini gerçekleştirmek için ilgili iş ve işlemler Vakıf senedine ve Vodafone Grup Vakfı prensiplerine uygun olmak zorundadır.

3. Türkiye Vodafone Vakfı’na iletilen proje talepleri öncelikli olarak Türkiye Vodafone Vakfı Mütevelli Heyeti ‘nin gündemine alınmakta, ardından Vodafone Grup Vakfı onayına sunulmaktadır. Nihai karar Vodafone Grup Vakfı tarafından neticelendirilmektedir.

4. Yardım faaliyetleri ve vergilendirme ile ilgili konular dahil olmak üzere Türkiye Vodafone Vakfı’nın her türlü faaliyetleri TC Kanunlarına uygun olup, ayrıca Vodafone Grup Vakfı prensiplerini desteklemektedir.

5. Proje talepleri değerlendirme sürecinde, Türkiye Vodafone Vakfı Yerel Vakıf tüzüğü ve Yerel Bağış Politikasının uygunluğunun yanısıra Vodafone Grup Vakfı’nın belirlediği kurallara uyumluluk esas alınmaktadır.